Kva vi gjer

Visjon

Kvifor økologisk…

– nytte dei lokale ressursane

– unngå å spreie giftstoff i nature

– balanse i produksjonen

Om husdyra og rasane

Tilpassa terreng/klima etc.

Dei gamle rasane er tilpassa klimaet på Vestlandet. Små dyr som tek seg lettare fram i terrenget og som etterlet seg mindre skade på jorda enn dei moderande tunge rasane gjer i vått vestlandsvær.

Kombinasjon – nytte ressursane

Vestlandsk fjordfe

Gammalnorsk spelsau

Høgt i fjell trivst sauene

høner til eget forbruk

Om jakt

Bestandregulering er viktig i eit område som har ein dyretettleik som er svært høg.

Om sopp og nyttevekster

Oppteken av å nytte alle aspekter med naturen, og det den kan gje oss. Matfatet er stort…