Kvar du får kjøpt produkta

Me har dyr på garden som me videreforedlar til økologiske kjøtprodukt. Me sel direkte frå oss som produsent til deg som forbrukar. På denne måten unngår ein mange mellomledd noko som sikrar at du får kvalitetsprodukt og bonden eit levebrød.

Harald på marknad.

Her får du kjøpt våre varer:

Direkte frå Heimtun

Ta kontakt med Harald Eriksen på tlf. 95 15 43 14. Større leveransar kan leverast, elles kan varer hentast på Heimtun gard.


Bondens marknad

Ofte finn du oss på Bondens marknad i mellom anna Førde, Florø og Bergen. På Bondens marknad sine nettsider finn du oversikt over neste marknad nær deg og kva produsentar som stiller. Lenke til nettside.


Rekoringen

Rekoringen er eit initiativ… Bestiller direkte frå bonden … Trykk på lenka under eller søk etter REKO-ringen på Facebook.


Festivalar og anna

Følg med på Facebook-sida vår for oppdaterte hendingar.