Sopp og nyttevekster

Heimtunsbonden er soppsakkunnig og og dessutan leiar i Sunnfjord sopp og nyttevekstforening. Han deler gjerne kunnskap og tilbyr eit stort utval av ville vekstar når han er på marknad.

Sesongbasert

Kva so vi kan tilby er avhengig av årstid, verlag og kor godt år det er for dei ulike vekstane

Sopp

Som regel prøvar me å ha turka sopp tilgjengeleg heile året. Dette gjeld i fyste rekke steinsopp og traktekantarell. Noko vert og frose ned eller konservert på annan måte som t.d. kantarell, kremler og diverse andre soppar som ikkje eignar seg til turking.

Det vert og år om anna helde soppkurs i regi av Sunnfjord sopp og nyttevekstforening

Nyttevekster

Me brukar mellam anna desse vekstane i produksjonen eller konserverar dei til salg. Nokre som t.d. strutseveng vert og selde ferske når det er sesong.

«Grønnsaker»:

Strutseveng

Geiterams

Granskot

Saft/limonade:

Løvetann/rabarbra

Geiterams

Hylleblomst

Blåbær/rips

Villbringebær

Sesongvare – kor og når sel vi